Tietosuojaseloste

Laatimispäivä

1. Rekisterin pitäjä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

10. Tarkastusoikeus

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet